หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล มโนรมย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุวิทย์ บุญรอด
นายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์
วิสัยทัศน์ ทต.มโนรมย์
"เทศบาลเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
ก้าวหน้าการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"
ศาสนสถานในชุมชนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมโนรมย์
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 056-491-784
เทศบาลตำบลมโนรมย์
facebook
1
2
3
 
 
 
 
มีตำนานเล่าขานกันมาช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษว่า ในสมัยนั้นมีการทำการค้าขายกันทางเรือ เพราะในสมัยนั้นเส้นทาง การติดต่อค้าขายยังไม่มีความเจริญ ต้องค้าขายกันทางเรือหรือ เดินเท้าเท่านั้น จึงทำให้ตำบลคุ้งสำเภา กลายเป็นเมืองท่าขนาดเล็ก ในระดับชุมชนชนบท และมีประวัติเล่าขาน กันว่า ในสมัยนั้นมี เรือสินค้าขนาดใหญ่ได้บรรทุกสินค้ามาเต็มลำเรือเพื่อที่จะนำมา ค้าขายกับเมืองท่าต่างๆ ซึ่งประจวบเหมาะกับเป็นช่วงหน้าน้ำ หลากไหลแรงมาก และ ลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณนั้นเป็นลักษณะ ท้องคุ้ง (โค้งคดเคี้ยว) อยู่แล้ว จึงเป็นเหตุทำให้เรือบรรทุกสินค้า ขนาดใหญ่ดังกล่าวได้อับปางลงบริเวณ คุ้งน้ำแห่งนี้ คุ้งน้ำนี้จึง เป็นคำเรียกขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่า “คุ้งสำเภา” หรือ “ตำบล คุ้งสำเภา” ในปัจจุบัน
 
 
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 3,426 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,587 คน คิดเป็นร้อยละ 46.32

หญิง จำนวน 1,839 คน คิดเป็นร้อยละ 53.68
จำนวนครัวเรือน 1,310 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 113.14 คน/ตร.กม.
 
 
เนื่องจากพื้นที่ของตำบลคุ้งสำเภา เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ เจ้าพระยาไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้

อาชีพด้านการเกษตร (ทำนา ,ทำสวน)

อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ

อาชีพเสริมประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพ เช่น งานจักสานงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 
 
ตำบลคุ้งสำเภา เป็นตำบลที่มีรูปร่างของพื้นที่มี ลักษณะแคบยาวตามแนวแม่น้ำ เจ้าพระยา จากเหนือสู่ใต้ มีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำที่ สำคัญทั้ง การอุปโภคและบริโภค ดินมีสภาพร่วนเหนียวพื้นที่มีความอุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การทำนา ทำสวนผลไม้ เช่น ส้มโอขาวแตงกวา มะไฟหวาน กระท้อนหวาน เป็นต้น และเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆได้ หลายชนิด
 
 
  ที่ทำการเทศบาลตำบลมโนรมย์ ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีสิทธิการาม หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ประมาณ 700 เมตร โดยตั้งอยู่ ในอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมโนรมย์ (เดิม) ยังไม่ได้มีการสร้างอาคารสำนักงานเป็นการถาวร
พื้นที่ทั้งหมด 30.281 ตารางกิโลเมตร จำนวน 15,310 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11,115 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ทำนา 8,425 ไร่ และพื้นที่ทำสวนผลไม้ 3,690 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่บึงขนาดใหญ่ อีก 3 แห่ง และพื้นที่เพื่อการชลประทาน
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา (ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี)  
 
 
 
 
เทศบาลตำบลมโนรมย์ ได้แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ร้อยละ จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าหาด 362 420 782 22.83 230  
2   บ้านมโนรมย์ 456 533 989 28.86 306
  3   บ้านมโนรมย์ (บางส่วน) 687 806 1,493 43.58 605  
4   บ้านมโนรมย์ (บางส่วน) 82 80 162 4.73 169
    รวมทั้งสิ้น 1,587 1,839 3,426 100 1,310
 
 
 
  ตำบลคุ้งสำเภามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และมีคลองส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ กรมชลประทาน จึงทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เหมาะแก่ การทำการเกษตรทั้งนาข้าว และสวนผลไม้ ซึ่งผลไม้ส่วนใหญ่ที่ประชาชนนิยมปลูก ได้แก่ ส้มโอ กะท้อน มะปราง มะไฟ มะม่วง นอกจากนี้ตำบลคุ้งสำเภายังมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ วัดพิกุลงาม ซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นสถานที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสและถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้ที่วัด ปัจจุบันมีโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ เช่น บาตรพระ หีบไม้ กระบี่ ปิ่นโตใหญ่ลายฉลุทอง ฯลฯ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ตำบลคุ้งสำเภา มีกลุ่มอาชีพจักสานตั้งอยู่ที่บ้านท่าหาด หมู่ที่ 1, กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร ตั้งอยู่ที่บ้านมโนรมย์ หมู่ที่ 2
 
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10