หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน ๘ ชั่วโมง เพื่อใช้ในการรื้อวัชพืชบริเวณแนวที่สาธารณะหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๑ - ๒ ที่จะดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสมชาย ภูมิเมือง หมู่ที่ 4 ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 236 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ขนาดท่อไม่น้อยกว่า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวัดศรีมณีวรรณ หมู่ที่ 2 ถนนขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 325 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๖,๕๖๐ ถุง และนมยูเอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔,๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร และอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]เช่าที่ดินในการใช้พื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและให้ทำการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลมโนรมย์ กำหนดระยะเวลาการเช่า ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16