หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมโนรมย์
วิสัยทัศน์ ทต.มโนรมย์
"เทศบาลเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
ก้าวหน้าการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"
ศาสนสถานในชุมชนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมโนรมย์
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 056-491-784
เทศบาลตำบลมโนรมย์
facebook
1
2
3
 
 
 


นายเอกชัย ปั้นโต
ประธานสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 1)
 


นางกิจจา เจียมประเสริฐ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 1)


นายนราดล อินทร์เชิง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
 
 


นางบุญตา เทียนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 1)


นายนพดล เรืองโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 1)


นางบุญลือ พลอยเพ็ชร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 1)


นางธมลวรรณ ชันตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 1)


นายสุเมธี พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 2)


นายเฉลิมชาติ สาโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 2)


นายบุญส่ง เทิ้งกิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 2)


นายสุเทพ ประสิทธิธัญการ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 2)


นายทวี เกิดแย้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 2)


นายปิยะ บุญรอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์
(เขต 2)
 
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10