หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
สำรวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ภาษี 2561
 
ประมวลภาพการออกสำรวจภาคสนามของโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2561  
 

        เทศบาลตำบลมโนรมย์ โดยกองคลังและกองช่าง ได้ดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลจากเจ้าของทรัพย์สิน เกี่ยวกับโรงเรือน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย โดยการสัมภาษณ์ วัดขนาด และร่างผังโรงเรือน และเนื้อที่ การใช้ประโยชน์ ลงในแบบต่างๆ ตามเลขประจำแปลงที่ดิน และนำมาจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
        การจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนี้ สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และยังใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการวางแผนบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลมโนรมย์ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2561 เวลา 14.00 น. โดย คุณ ญาณวรรธน์ ปานนิล

ผู้เข้าชม 205 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย