จดหมายข่าว เทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ณ วัดพิกุลงาม หมู่ที่ 1  
 

                                                  โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ณ วัดพิกุลงาม หมู่ที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลมโนรมย์ได้ดำเนินการตามโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 นำโดย นายนราดล  อินทร์เชิง ปลัดเทศบาล นางญาณวรรธ ปานนิล ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลมโนรมย์ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่โดยรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ให้แก่ประชาชน ณ วัดพิกุลงาม หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งประชาชนได้ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการมาชำระภาษีเป็นจำนวนมาก

                                                                     ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี้

                                                        ภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน 72  ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,961 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.10 น. โดย คุณ ญาณวรรธน์ ปานนิล

ผู้เข้าชม 28 ท่าน