หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี2562 ณ วัดศรีมณีวรรณ หมู่ที่2  
 

                                     โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ณ วัดศรีมณีวรรณ หมู่ที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลมโนรมย์ได้ดำเนินการตามโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 นำโดย นายนราดล  อินทร์เชิง ปลัดเทศบาล นางญาณวรรธน์ ปานนิล ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลมโนรมย์ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่โดยรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ให้แก่ประชาชน ณ วัดศรีมณีวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งประชาชนได้ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการมาชำระภาษีเป็นจำนวนมาก

                                                                     ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ดังนี้

                                                        ภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน 69  ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,261 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 13.41 น. โดย คุณ ญาณวรรธน์ ปานนิล

ผู้เข้าชม 19 ท่าน