หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลมโนรมย์  
 

ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี2562 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562

ยอดผลการจัดเก็บนอกสถานที่ รวมทั้งสิ้น 19,588 บาท
ยอดผลรวม ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 1,606,207 บาท

ในการดำเนินการตามโครงการรับชำระภาษี ประจำปี 2562 ในปีนี้ ประชาชนได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการมาชำระภาษีจำนวนมาก จึงทำให้เป็นไปตามแผนของการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 16.15 น. โดย คุณ ญาณวรรธน์ ปานนิล

ผู้เข้าชม 25 ท่าน