หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. พ.ศ. 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลมโนรมย์ [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลมโนรมย์ [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)     2