หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลมโนรมย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (o38) [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลมโนรมย์ รอบ 6 เดือน (๐40) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล (o38) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)     2