หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลมโนรมย์ รอบ 6 เดือน (๐40) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล (o38) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลมโนรมย์ ปี พ.ศ.2563 (o26) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
การกำกับดูแลองค์กรที่ดี (o25) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 (๐36-๐37) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 6 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o27) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (o28) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o26) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2