หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่่อง การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8