หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุวิทย์ บุญรอด
นายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์
วิสัยทัศน์ ทต.มโนรมย์
"เทศบาลเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
ก้าวหน้าการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"
ศาสนสถานในชุมชนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมโนรมย์
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 056-491-784
เทศบาลตำบลมโนรมย์
facebook
1
2
3
 

วัดพิกุลงาม  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ย. 2555
 
 
 
 
 
  สภาพสังคมของตำบลคุ้งสำเภา มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบสังคมของชาวชนบท จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
 
 
  เทศบาลตำบลมโนรมย์ มีหน่วยงาน ให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิกุลงาม หมู่ที่ 1
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ “ธรรมศิริอุปถัมภ์” หมู่ที่ 2
  ระดับประถมศึกษา 2 แห่ง
 
โรงเรียนวัดพิกุลงาม หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ “ธรรมศิริอุปถัมภ์” หมู่ที่ 2
  ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ หมู่ที่ 3
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยอำเภอมโนรมย์ (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา)
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลคุ้งสำเภา นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 4 แห่ง
 
วัดพิกุลงาม หมู่ที่ 1
 
วัดศรีมณีวรรณ หมู่ที่ 2
 
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3
 
วัดศรีสิทธิการาม หมู่ที่ 3
 
 
 
 
สถานีตำรวจ 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรมโนรมย์ (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา)
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10