หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุวิทย์ บุญรอด
นายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์
วิสัยทัศน์ ทต.มโนรมย์
"เทศบาลเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
ก้าวหน้าการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"
ศาสนสถานในชุมชนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมโนรมย์
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 056-491-784
เทศบาลตำบลมโนรมย์
facebook
1
2
3
 

วัดพิกุลงาม  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ย. 2555
 
 
 
 
 
 
มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมโนรมย์
 
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีจำนวนครบทั้ง 4 หมู่บ้าน
 
 
 
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมโนรมย์ (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา)
 
มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และมีการบริการโทรศัพท์สาธารณะ
 
 
 
ประชาชนในตำบล มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง จำนวน 4 หมู่บ้าน
 
 
 
ปั๊มน้ำมัน (หัวจ่าย) จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 7 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสีเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
 
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 
กลุ่มจักสานเถาวัลย์ ผักตบชวา
 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
อาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
 
ชมรมแอโรบิค
 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
 
ศูนย์สาธารณสุขชุมชน
 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
 
กลุ่มผู้ใช้น้ำ
 
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10