หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แจ้งการทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE สายคลองม่วงหนัง หมู่ที่ 2
 

    
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
เรื่อง  แจ้งการทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว  ASPHALTIC  CONCRETE  
สายคลองม่วงหนัง  หมู่ที่  2   ตำบลคุ้งสำเภา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท
………………………………….
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC  CONCRETE  สายคลองม่วงหนัง  หมู่ที่  2  ตำบลคุ้งสำเภา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท
บัดนี้  บริษัท ศิลาเทียบทองก่อสร้างการโยธา (1999) จำกัด ได้ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งสำเภาเรียบร้อยแล้ว  ตามสัญญาจ้างเลขที่  6/2555  ลงวันที่  25  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
   ประกาศ  ณ   วันที่  25  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555  (ลงชื่อ)
(นายประพันธ์   คำวิเศษ)
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา

        
  

เขียนโดย   คุณ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วันที่ 25 ก.ย. 2555 เวลา 16.32 น. [ IP : 125.25.210.255 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)